Vertellingen uit een koloniaal verleden

De grote geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar, door diegene die het voor het zeggen heeft. Maar er zijn ook de verhalen die wij elkaar vertellen, mensen zoals u en ik, verhalen die mondeling worden doorgegeven, van generatie op generatie doorverteld. Over onze ouders, een grootvader of grootmoeder. Over helden en heldinnen, over een land ver weg, over een ver verleden, over onszelf. Verhalen die passen in de grote geschiedenis.

Ik ontmoet Wies van Groningen (88) in 2016. Ze is dan bezig met het schrijven van haar levensverhaal. Herinneringen zijn er genoeg. Bescheiden als ze is vindt ze het echter moeilijk om over zichzelf te schrijven. Maar als ze schrijft en ze vertelt haar verhalen dan lijkt het of ze zingt. En hangen alle cursisten aan haar lippen.

Pas aan het het eind van de cursus kom ik erachter dat ze al een aantal boeken op haar naam heeft staan. Boeken over sterke vrouwen. Vrouwen die in de geschiedenis niet expliciet voorkomen, maar deze geschiedenis wel mee bepalen. En een boek over haar eigen vader, een KNIL-militair. Een boek waarmee ze hem een plaats gaf in haar leven en tegelijkertijd afscheid van hem nam.

Het is zomer 2017 als ik weer iets van haar hoor. Na de cursus is ze blijven schrijven maar tot een boek over haar eigen leven is het nog niet gekomen. De laatste exemplaren van haar gepubliceerde boeken heeft ze afgegeven bij de bibliotheek. Mij vraagt ze om ervoor te zorgen dat haar verhalen goed terechtkomen als haar iets overkomt. Ik weet niet hoe snel ik bij haar langs moet gaan.

“Mijn hele leven is een zoektocht geweest naar mijn identiteit.”

We drinken samen koffie in haar appartement. Ze vertelt dat haar hele leven een zoektocht is geweest naar haar identiteit. Een zoektocht die pas is geëindigd toen ze is gaan schrijven.

Nu heeft ze nog één verlangen: vertellen. Vertellen over een koloniaal verleden dat bij zo weinig mensen bekend is. En dat door degene die het wel kennen vaak wordt doodgezwegen. Met haar verhalen de geschiedenis overdragen aan de generaties die na haar zijn gekomen en nog zullen volgen.

Een prachtig verlangen dat we handen en voeten geven in ‘Vertellingen uit een Koloniaal Verleden’. Een lezing en een documentaire waarin haar verhalen een stem geven aan een verleden dat al veel te lang heeft gezwegen. Voor iedereen die zich herkent in dat verleden of daar nieuwsgierig naar is. Op een manier zoals alleen zij dat kan.

Vertellingen uit een koloniaal verleden | 15 februari 2018 | Bibliotheek IJsselstein | €2,50 |aanmelden via het contactformulier